Lehtitaloille räätälöity moderni levikki- ja mediamyyntijärjestelmä. Sältää mm. seuraavat toiminnot:

Postituskohdistusten ylläpito (lomaosoitteet, nukutukset jne.).

Postitusaineiston tuottaminen painotalolle (mm. Ferag,Metsi).

Jakeluaineiston tuottaminen jakelujärjestelmään (mm. Posti/DI/Cirix/Kayak).

Levikki- ja Mediamyyntiasiakkaiden automaattinen laskutus (kirje/sähköposti/sähköinen) ja raportointi.

Valmiit integraatiot kirjanpitojärjestelmiin (mm. Procountor).

Mediamyynti www-mainosten suora yhteys lehden verkkosivuille.

Levikki & Mediamyynti