Lehtitaloille räätälöity moderni levikki- ja mediamyyntijärjestelmä. Sisältää mm. seuraavat toiminnot:

  • Postituskohdistusten ylläpito (lomaosoitteet, nukutukset jne.).
  • Postitusaineiston tuottaminen painotalolle (mm. Ferag,Metsi).
  • Jakeluaineiston tuottaminen jakelujärjestelmään (mm. Posti/DI/Cirix/Kayak).
  • Levikki- ja Mediamyyntiasiakkaiden automaattinen laskutus (kirje/sähköposti/sähköinen) ja raportointi.
  • Valmiit integraatiot kirjanpitojärjestelmiin (mm. Procountor).
  • Mediamyynti www-mainosten suora yhteys lehden verkkosivuille.

Levikki

Asiakas- ja tilaustiedot näkyvät selkeästi ja tärkeimmät tiedot ovat heti esillä. Tietojen lisääminen ja muokkaaminen käy helposti toimintonappuloista.


Oma postituskanta mahdollistaa tilauksen kohdistamisen ja kohdistustietojen selaamisen reaaliajassa. Levikki tuottaa valmiin postitus- ja jakeluaineiston suoraan asiakkaan valitsemaan painoon ja jakeluyhtiöön.


Raportointia ja tilastointia varten tiedon saa ladattua exceliin / wordiin tai näytettyä visaalisesti suoraan näytöllä.


Mediamyynti

Etusivulle aukeaa yleisnäkymä joka tarjoaa tärkeimmät tiedot heti nähtäväksi. Potentiaalisten ja päättyvien sopimusten automaattinen seuranta helpottaa asiakastyötä ja tehostaa myyntiä.


Asiakkaan tietoihin merkataa yhteydenotot ja kaikki sopimuksen tiedot. Näin useampi myyjä pystyy tarvittaessa viemään kaupat päätökseen.


Saman sopimuksen alle voi lisätä useampi ilmoitus. Esimerkiksi joulun yli kestävä mainoskampanja johon kuuluu useampi lehti- ja internetmainos.

Asiakasta voi laskuttaa joko sopimushinnalla joka kattaa kaikki ilmoitukset, tai jokaisesta ilmoituksesta erikseen.


Ilmoitukseen saa lisättyä kaikki liitteet, kuten taittoon menevä PDF.

Jos kyseessä on internetmainos, saa Mediamyynnin käyttöliittymän kautta lisättyä mainosbannerin suoraan www-sivuille. Mainosbannerin näyttö ja klikkaustilastot kerätään ja näytetään suoraan Mediamyynnin ilmoitusnäkymässä. Näin asiakkaalle saadaan tarkat tiedot siitä miten kyseinen mainos menestyy verkossa. Seurannan avulla saat poistettua heikommin menestyvät mainokset käytöstä ja kokeilla uusia tilalle.


Päivänäkymä tarjoaa esim. lehden taittajalle kaikki aktiiviset ilmoitukset yhteen luetteloon. Luettelosta näkyy kaikki tarvittavat tiedot ja liitteiden lataus onnistuu yhden napin klikkauksella.


Laskutus

Laskutus tapahtuu Levikissä ja Mediamyynnissä automaattisesti annettujen tietojen perusteella. Paperilaskut lähetetään Maventan kautta postitukseen ja sähköpostilaskut suoraan PDF-liitteenä asiakkaalle.

Laskuluettelon kautta on mahdollista seurata laskujen maksamista ja saat yhdellä klikkauksella lähetettyä uuden laskun asiakkaalle. Myös laskukuvan lataaminen ja manuaalinen tulostaminen on mahdollista.