Tietotek Levikki

Lehtitaloille räätälöity moderni levikkijärjestelmä. Sisältää mm. seuraavat toiminnot:

  • Postituskohdistusten ylläpito (lomaosoitteet, nukutukset jne.).
  • Postitusaineiston tuottaminen painotalolle (mm. Ferag).
  • Jakeluaineiston tuottaminen jakelujärjestelmään (mm. Posti/DI/Cirix/Kayak).
  • Tilausasiakkaiden laskutus ja raportointi.
  • Valmiit integraatiot kirjanpitojärjestelmiin (mm. Procountor).